БЭЛЭН БАЙ сургалтын хичээл

2.1. Газар хөдлөлт

2.2. Зуд

2.3. Хүчтэй цасан болон шороон шуурга

2.4. Аянга цахилгаан

2.5. Үер

2.6. Гал түймэр

2.7. Ой хээрийн түймэр

2.8. Уур амьсгалын өөрчлөлт

2.9. Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт өвчин

2.10. Химийн бодис материалын зохистой хэрэглээ

БЭЛЭН БАЙ сургалтын видео татах

Багшийн гарын авлага татах