Удирдамж

Монгол Улсын Шадар сайдын удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын удирдамж

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил-ийн хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Монгол Улсын Засгийн газрын 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Онцгой байдлын байгууллагаас сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө

-Онцгой байдлын байгууллагын Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын 2019 оны ”Бүсийн аварга” тэмцээний удирдамж

– ГУТОТС-ын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

– Хяналт шалгалт явуулах хуваарь

-Гал түймэр унтраах, аврах ангийн алба хаагчдын албаны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрүүл мэндийн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

– Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах удирдамж

Төр захиргааны байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-04-09

– Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2018-03-07

– Авто үйлчилгээний байгууллагуудад гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын танилцуулга 2017-12-05

Ой хээрийн гал түймэртэй тэмцэх нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж 

– “Гал түймэр унтраах аврах ангиудын албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх” удирдамж

Аюулгүй амьдрах ухаанд -Суралцъя, хэвшүүлье, нөлөөлье!- хүүхдийн гар зураг, эссэ бичлэгийн   уралдааны удирдамж

– ГАР ЗУРАГ, ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЖУРАМ